Accueil L’oulipien de l’année Retour de Babel
Traduction en polonais

Page précédente Page suivante
Polonais, par Adam-Georges Wieczorek

Przekroczyc granice, jest zawsze troche wzruszajaco, niepokojaco.
Ograniczenie wyobrazni przez szlaban drewniany, wystarczy aby wszystko
zmienilo sie, az nawet de samego krajobrazu. Jest to samo powietrze, ta
sama ziemia, lecz droga nie jest ta sama.
Wypisane tablice drogowe zmienione, piekarnie nie podobne wcale do tych
cos my nazywali piekarnia, chlef tez nie ma tej samej formy.