Accueil L’oulipien de l’année Retour de Babel
Traduction en polonais

Page précédente Page suivante

Przekraczanie granicy jest zawsze czymś trochę wzruszającym : wymyślona granica, zmaterializowana poprzez drewnianą barierę wystarczy aby wszystko zmienić, nawet krajobraz : to jest to samo powietrze, to jest ta sama ziemia, ale droga nie jest całkiem ta sama, zmienia się grafika znaków drogowych, piekarnie nie przypominają już całkiem tych, które nazywaliśmy, chwilę wcześniej, piekarniami, chleby nie mają już tego samego kształtu.