Accueil L’oulipien de l’année Retour de Babel
Traduction en albanais

Page précédente Page suivante

Të kalosh një kufi është diçka gjithmonë mallëngjyese : nje kufi imagjinar, i materialisuar me një barriere prej druri (…) mjafton për të ndryshuar çdo gjë, deri ne peizazhet : është i njëjti ajër, është e njëjta tokë, por rruga nuk është e njëjta, forma e panelave rrugore është e
ndryshme, dyqanet e bukës nuk i ngjajne shumë atyre që atëherë ne quanim dyqane buke, buka nuk ka te njëjtën forme (…)

Zhorzh PEREK « Soj hapësire »