Accueil L’oulipien de l’année C’est un soir de vent
Het is een avond vol wind

Page précédente Page suivante

Het is een avond vol wind, donder en regen. Ze is verdiept in de lectuur van de stripversie van Woeste hoogten. Een plotse donderslag verandert de aanhoudende regen in een stortregen met scherpe en vage bliksems, en een donder die, zo lijkt het wel, het gebladerte in het grijs van de avond de zweep oplegt. Langs het vensterkader sijpelen dunne regenstrepen door, voorgestuwd door de krachtstoten die de wind uitdeelt tegen de plotse overvloed van regen waar geen mens noch plant op zit te wachten, al evenmin als op de donder die je doet opschrikken als een kind, of die wind die er bijna in slaat om de avondgong te dempen.

Sint-Katrien, Harry Mathews, P.O.L., 2000.

Traduction en néerlandais.