Accueil L’oulipien de l’année Retour de Babel
Traduction en thaïlandais

Page précédente Page suivante

การเดินทางข้ามผ่านพรมแดน นับเป็นเรื่องน่าประทับใจอยู่เสมอ ขีดจำกัดแห่งจินตนาการซึ่งมีเพียงแค่รั้วกั้น ก็เพียงพอแล้วที่จะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่าง แม้กระทั่งทัศนียภาพ ถึงแม้จะมีภูมิอากาศอย่างเดียวกัน ผืนแผ่นดินเดียวกัน แต่ถนนหนทางนั้นกลับแตกต่างกันไปอย่างสิ้นเชิง ป้ายจราจรต่าง ๆ ก็เปลี่ยนแปลงไป ร้านขนมก็แตกต่างไปจากที่เราเรียกขานกันเมื่อครู่ แม้แต่ ขนมปัง ก็มีรูปลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไปอีก.

Thaïlandais, par Natthapong Panichsiri