Accueil L’oulipien de l’année Retour de Babel
Traduction en tchèque

Page précédente Page suivante

Přechod hranice je pokaždé dojemný : pomyslná čára v podobě dřevěných závor stačí k tomu, aby bylo všechno jiné, ba i sama příroda : týž vzduch, táž půda, avšak cesta již není zcela stejná, styl silničních cedulí je jiný, pekařství se již nepodobají tomu, co jsme ještě před chvílí nazývali pekařstvím, chleba již nemá stejnou formu.