Accueil L’oulipien de l’année Retour de Babel
Swurten reumten

Page précédente Page suivante
Courtraisien, par Christoph Bruneel

Noar den anderen kant van de grenze goan es oaltét een twa andjoenlik : een geïmagineerde grenze die in ’t echt nen hotene slagbwum es (...) genog, vo van olles te veranderen, zelfs ’t landschap : wèn den zelvden lucht, de zelvde eirde, moar de boane es nie mè hièlemoal ’t zelvde, ’t gièn da we zien èp de verkièrsborden es verandert, de bakkerieën gelékken nie hièlemoale mèr ip ’t giène da we dovès een bakkerie nomden, de brwuden èn nen anderen vorm (...)

Traduction en flamand patois de Courtrai.